היינה בספרות ההשכלה

מחבר: 
צוויק, משה י.
כותרת הפרסום: 
היינה בספרות ההשכלה
מקור פורסם ב: 
בצרון, שנה טו (תשי"ד), כרך 29, חוברת 1 (תשרי), 51—60.
מקום פרסום: 
ניו-יורק
תאריך: 
1953
שפה: 
נושאים: 
הערות: 

כולל התייחסות למתרגמים מאיר לטריס (52, 54), זליג אלרהנד (54), פביוס מיזס (54) ונתן נטע סמואלי (59—60).