זרמים וצורות בספרות העברית החדשה, ספר ראשון: פרקים בספרות ההשכלה וחיבת ציון, בעריכת צפורה כגן

מחבר: 
הלקין, שמעון
כותרת הפרסום: 
זרמים וצורות בספרות העברית החדשה, ספר ראשון: פרקים בספרות ההשכלה וחיבת ציון, בעריכת צפורה כגן
מוציא לאור: 
מוסד ביאליק
מקום פרסום: 
ירושלים
תאריך: 
1984
שפה: 
הערות: 

במיוחד החלקים הבאים:
'חלק ראשון: שורשיה החברתיים והתרבותיים של ספרות ההשכלה' (7—60) – כולל התייחסות להשכלת גליציה;
'חלק רביעי: התפתחות הסאטירה בתחנה השנייה – גאליציה בתחומי הקיסרות האוסטרו-הונגארית (1810—1850)' (145—187) – כולל את שיעורים 24—30, ודן בעיקר בסאטירות של יוסף פרל פרל ויצחק ארטר: 147—151 – 'שיעור עשרים וארבעה: התנאים ההיסטוריים-החברתיים להתפתחות הסאטירה בספרות ההשכלה' (147—151); 'שיעור עשרים וחמישה: הסאטירה כסוג ספרותי' (152—156); 'שיעור עשרים ושישה: לקראת ריאליזם ספרותי – 'מגלה טמירין' לפרל' (157—167); 'שיעור עשרים ושבעה: מושא הביקורת של 'מגלה טמירין' (168—171); 'שיעור עשרים ושמונה: קו של אקטואליזם ב'הצופה לבית ישראל' לארטר' (172—178); 'שיעור עשרים ותשעה: הלבושים האמנותיים בסאטירות של ארטר' (179—183); 'שיעור שלושים: ריאליזם ואקטואליזם – פרל וארטר: דברי סיכום' (184—187).
כולל התייחסויות נוספות, לפי המפתח, לפרל ולארטר, וכן לבאים: נפתלי הרץ אימבר, שמשון בלוך, מרדכי דוד בראנדשטטר [ברנדשטטר], ראובן אשר ברוידס [ברודס], אשר ברש, יהודה יוליוס ברש, צבי דיזנדרוק, מאיר לטריס, שמואל יוסף עגנון, נחמן קרוכמאל [קרוכמל] ושלמה יהודה ראפפורט [רפפורט].