לתולדות הציונות הדתית בגאליציה (תרמ"ב-תרע"ח)

מחבר: 
גלבר, נתן מיכאל
כותרת הפרסום: 
לתולדות הציונות הדתית בגאליציה (תרמ"ב-תרע"ח)
מקור פורסם ב: 
מימון יהודה לייב (ע'), יובל המזרחי: קובץ תורני, מדעי, ספרותי ליובל החמשים של המזרחי (אדר תרס"ב – אדר תשי"ב), רסח-רפב.
מוציא לאור: 
ארגון 'עזרא-נחמיה' בתוך הסתדרות המזרחי, בסיוע מוסד הרב קוק
מקום פרסום: 
ירושלים
תאריך: 
1952
שפה: