75יאריקער יובילעאום פון דער ערשטער יידישער צייטונג אין גאליציען

מחבר: 
בלבן, מאיר
כותרת הפרסום: 
75יאריקער יובילעאום פון דער ערשטער יידישער צייטונג אין גאליציען
מקור פורסם ב: 
ביכער וועלט, 2, חוברת 3—4 (מאי-אוגוסט1923), 175—180.
מקום פרסום: 
ורשה
תאריך: 
1923
הערות: 

יובל ה-75 לעיתון הייידיש הראשון בגליציה, 'צייטונג', בעריכת אברהם מנחם מנדל מוהר, שהופיע ב-1848.