די ערשטע יודישע שולען אין גאליציען (א קאפיטעל קולטור-געשיכטע פון 1787 ביז 1806)

מחבר: 
בדר, גרשם
כותרת הפרסום: 
די ערשטע יודישע שולען אין גאליציען (א קאפיטעל קולטור-געשיכטע פון 1787 ביז 1806)
מקור פורסם ב: 
יודישער פאלקסקאלענדער, 14 (1908), 113—121.
מקום פרסום: 
לבוב
תאריך: 
1908
שפה: 
נושאים: 
הערות: 

על רשת בתי הספר היוזפיניים שהקים הרץ הומברג