משא גליציה'

מחבר: 
היימן, ה.
כותרת הפרסום: 
משא גליציה'
מקור פורסם ב: 
האשכול, ב-ג (1899—1900)
מקום פרסום: 
קרקוב
תאריך: 
1899
שפה: 
הערות: 

מורכב מהחלקים הבאים:
ב (1899), 149—157 – כולל הפרקים: 149—150 – 'א. השקפה כללית על מצב הפרנסה בגליציה'; 151—152 – 'ב.מצב מסחר הארץ'; 152 – 'ג. מצב עניני עבודת האדמה בגליציה'; 153 – 'ד. הנשך בגליציה'; 153—156 – 'ה. המחסור בגליציה'; 156—157 – 'ו. מאין יבוא עזר ליהודים בגליציה?'
ג (1900), 221—231 – כולל הפרקים: 221—224 – 'א. השקפה כללית על התפתחות החיים הרוחנים והמדינים של יהודי גליציה'; 224—225 – 'ב. יחס היהודים אל הענינים המדינים בגליציה'; 225—227 – 'ג. התגלות האנטיסמיטיזם בגליציה'; 227—230 – 'ד. דרכי החנוך'; 230—231 – 'ה. פעולת חנוך האדוקים על עניני הפרנסה בגליציה'.