אסף המזכיר החדש: יכלכל רשימה שלימה ומודעה ברורה מכל הספרים, החיבורים ומכתבי עתים אשר יצאו לאור עולם במשך שנות תרמ"ב-תרנ"ח ממחברים

מחבר: 
ליפא, חיים דוד
כותרת הפרסום: 
אסף המזכיר החדש: יכלכל רשימה שלימה ומודעה ברורה מכל הספרים, החיבורים ומכתבי עתים אשר יצאו לאור עולם במשך שנות תרמ"ב-תרנ"ח ממחברים בני ברית ואינם בני ברית, הן אותן הכתובים על טהרת לשון הקדש, הן בשפות החיות, בלשון עם ועם, ספרים חדשים מקרוב באו, גם ספרים ישנים מחדש נדפסים. בצירוף שמות (אדרעססען) של רבנים, דרשנים, מטיפים, מגידים, חכמים, מחברי ספרים ומו"לים מאחינו ומחכמי אומות העולם, הכל מסודר ונערך בסדר [...] אלפ"א בית"א [...]
מקום פרסום: 
וינה
תאריך: 
1899
שפה: 
הערות: 

כולל התייחסויות לסופרים רבים בני גליציה-בוקובינה, ולחיבוריהם;המשך לכרך: אסף המזכיר, וינה 1879—1889.