כתבי בעל הדעת קדושים מבוטשאטש זצ"ל: סדר עריכתם והדפסם

מחבר: 
בידרמן, נתן נטע
כותרת: 
כתבי בעל הדעת קדושים מבוטשאטש זצ"ל: סדר עריכתם והדפסם
פורסם ב: 
קובץ 'עץ חיים' באבוב, שנה י"א חוברת א [לג], ניסן תש"פ, ע' תקלז-תקמז
תאריך: 
2020
שפה: 
הערות: