יהדות גליציה ובוקובינה: ביבליוגרפיה מוערת

המפעל הביבליוגרפי של העמותה מאגד את הרישומים של אלפי חיבורים, ספרים, פרקים מספרים, חוברות ומאמרים בכעשר שפות, המתייחסים, במלואם או בחלקם, לתולדותיהן של תפוצות אלה, על חיי החברה, הדת והתרבות שלהן, לקהילותיהן ולאישיהן, ובעיקר מראשית הסיפוח האוסטרי (1772) ועד לפרוץ מלחמת העולם השנייה (1939).

פריטי הביבליוגרפיה והדרכים לאחזר אותם מעניקים לחוקרים, לתלמידים ולציבור הרחב גישה מהירה למאגר ידע ראשון במעלה על היהדות בגליציה ובבוקובינה, שחלק ניכר ממנו לא היה נגיש עד כה דרך המאגרים הקיימים. 

המאגר מתבסס על סוגי החומרים הבאים:

א. 300 כותרים בקירוב של כתבי עת – כוללים סביב 4,000 כרכים. הכותרים שנבחרו מהווים את רוב כתבי העת המרכזיים, המכוננים, בעיקר בעברית, ביידיש ובאנגלית, שבהם חומרים על התפוצות הנדונות בתחומי ההיסטוריה היהודית, לנושאיה, והתרבות היהודית, לענפיה.       

ב. מאות קבצי מאמרים – בהם ספרי יובל לכבוד אישים ואוספי מאמרים של מחברים.

ג. מאות מונוגרפיות מחקריות בשלל נושאים.

ד. ספרי זיכרון לקהילות שנחרבו – מתעדים את תולדותיהן של כ-170 קהילות.

להרחבה על מקורות הביבליוגרפיה – ראו כאן

 

כל פריט מוזן לאתר דרך השדות הבאים:

א-ו. שדות רישום הפריט (לפי שפת הופעתו) – מחברכותר/ כותרת החיבור (ספר/ מאמר), מקור (במת הדפסה, במקרה של מאמר), שם ההוצאהמקום הדפוסשנת ההדפסה; ז. הערות (בעברית ובאנגלית) – מתארות את זיקת הפריט ליהדות גליציה-בוקובינה ותורמות מידע ביבליוגרפי על מהדורות וגרסאות נוספות, על תרגומים ועל מאמרי ביקורת על הפריט;

ח. נושא/ נושאים: כ-30 נושאים ראשיים שלפיהם הפריט סווג, בהם שלל תחומי מחקר ממוקדים

ט. קהילה/ קהילות;

י. אישים

י. שפת הפריט.

 

הביבליוגרפיה הוכנה על ידי ד"ר נתן שיפריס והיא מפעל משותף של עמותת יהדות גליציה ובוקובינה ושל אוניברסיטת חיפה.

מחברמיין בסדר יורד כותר שנה
פרידמן, פיליפ יזכור ביכער און רעגיאנאלע ליטעראטור 1955
פרידמן, פיליפ מכתבים מא"י משנות התקע"ד-התקפ"ב (על המצב הכלכלי והמדיני של היהודים בא"י בשנות העשרים למאה הי"ט) 1938
פרידמן, פיליפ יוסף פערל ווי א בילדונגס-טוער און זיין שול אין טארנאפאל 1948
פרידמן, פיליפ דאס רינגעלבלום-בוך (עמנואל רינגעלבלום: 'קאפיטלעך געשיכטע פון אמאליקן יידישן לעבן אין פוילן'. ביאגראפישע הקדמה און רעדאקציע פון ד"ר 1955
פרידמן, פיליפ דר. י. שיפער – די פוילישע יידן בעתן נאוועמבער-אויפשטאנד 1934
פרידמן, פליכס דער מאלער אלפרעד אבערדאם (צו זיין אויסשטעלונג אין דער יידישער געזעלשאפט צו פארשפרייטן קונסט) 1932
פרידמן, פליכס זיגמונט מענקעס 1936
פרידמן, פליקס לעאפאלד גאטליב 1934
פרידמן, צבי זאב במחיצתו של האדמו"ר מבלז זצ"ל, בתל אביב (במלאות עשר שנים להסתלקותו) 1967
פרידמן, צבי זאב זכור ימות עולם: פרקי זכרונות ועובדות מחיי כ"ק אדמו"ר מהר"א מבעלזא זצוקללה"ה ומתקומתה של חסידות בעלזא בארץ ישראל: פרקי זכרונות והיס 2013