יהדות גליציה ובוקובינה: ביבליוגרפיה מוערת

המפעל הביבליוגרפי של העמותה מאגד את הרישומים של אלפי חיבורים, ספרים, פרקים מספרים, חוברות ומאמרים בכעשר שפות, המתייחסים, במלואם או בחלקם, לתולדותיהן של תפוצות אלה, על חיי החברה, הדת והתרבות שלהן, לקהילותיהן ולאישיהן, ובעיקר מראשית הסיפוח האוסטרי (1772) ועד לפרוץ מלחמת העולם השנייה (1939).

פריטי הביבליוגרפיה והדרכים לאחזר אותם מעניקים לחוקרים, לתלמידים ולציבור הרחב גישה מהירה למאגר ידע ראשון במעלה על היהדות בגליציה ובבוקובינה, שחלק ניכר ממנו לא היה נגיש עד כה דרך המאגרים הקיימים. 

המאגר מתבסס על סוגי החומרים הבאים:

א. 300 כותרים בקירוב של כתבי עת – כוללים סביב 4,000 כרכים. הכותרים שנבחרו מהווים את רוב כתבי העת המרכזיים, המכוננים, בעיקר בעברית, ביידיש ובאנגלית, שבהם חומרים על התפוצות הנדונות בתחומי ההיסטוריה היהודית, לנושאיה, והתרבות היהודית, לענפיה.       

ב. מאות קבצי מאמרים – בהם ספרי יובל לכבוד אישים ואוספי מאמרים של מחברים.

ג. מאות מונוגרפיות מחקריות בשלל נושאים.

ד. ספרי זיכרון לקהילות שנחרבו – מתעדים את תולדותיהן של כ-170 קהילות.

להרחבה על מקורות הביבליוגרפיה – ראו כאן

 

כל פריט מוזן לאתר דרך השדות הבאים:

א-ו. שדות רישום הפריט (לפי שפת הופעתו) – מחברכותר/ כותרת החיבור (ספר/ מאמר), מקור (במת הדפסה, במקרה של מאמר), שם ההוצאהמקום הדפוסשנת ההדפסה; ז. הערות (בעברית ובאנגלית) – מתארות את זיקת הפריט ליהדות גליציה-בוקובינה ותורמות מידע ביבליוגרפי על מהדורות וגרסאות נוספות, על תרגומים ועל מאמרי ביקורת על הפריט;

ח. נושא/ נושאים: כ-30 נושאים ראשיים שלפיהם הפריט סווג, בהם שלל תחומי מחקר ממוקדים

ט. קהילה/ קהילות;

י. אישים

י. שפת הפריט.

 

הביבליוגרפיה הוכנה על ידי ד"ר נתן שיפריס והיא מפעל משותף של עמותת יהדות גליציה ובוקובינה ושל אוניברסיטת חיפה.

מחברמיין בסדר יורד כותר שנה
פנקס, דוד צבי הרב צבי פרץ חיות ז"ל 1950
פנר יצחק מער באציונג צו דער יידישער רומעניע 1935
פנר, יצחק שלמה ביקל – דער עסיייסט, מעמואריסט און פארטרעטיסט צום דערשיינען פון זיין בוך עסייען, זכרונות און געשטאלטן 'דריי ברידער זענען מיר ג 1957
פנר, יצחק דער ווארטזאגער פון יידיש-אויסטראלישן אימיגראנט – הערץ בערגנער: 'ליכט און שאטן', ראמאן, ארויסגעגעבן פון הערץ בערגנער-יובל-קאמיטעט, 1960
פנר, יצחק היינריך היינע, קארל מארקס און – משה גראס-צימערמאן 1956
פנר, יצחק דער מאלער פון חסידישן פייזאזש: ברוך האגער 'מלכות חסידות', פארלאג 'צענטראל-פארבאנד פון פוילישע יידן אין ארגענטינע'. בוענאס איירעס 1 1955
פנר, יצחק ברוך האגער (נאך זיין באזוך אין ישראל) 1971
פנר, יצחק פריד וויינינגער: צו זיין באזוך אין ישראל און צום דערשיינען פון זיין לידער-בוך 'ביים פרוט, לא פלאטא און ירדן' (פארלאג 'י. ל. פרץ', 1966
פנר, יצחק יונג-ישראל האט דאס ווארט: משה יונגמאן, 'אין שאטן פון מולד', לידער און פאעמען, פארלאג 'די גאלדענע פאווע', פאריז, 1954 1954
פנר, יצחק נפתלי הערץ קאהן (א בלעטל זכרונות) 1962