יהדות גליציה ובוקובינה: ביבליוגרפיה מוערת

המפעל הביבליוגרפי של העמותה מאגד את הרישומים של אלפי חיבורים, ספרים, פרקים מספרים, חוברות ומאמרים בכעשר שפות, המתייחסים, במלואם או בחלקם, לתולדותיהן של תפוצות אלה, על חיי החברה, הדת והתרבות שלהן, לקהילותיהן ולאישיהן, ובעיקר מראשית הסיפוח האוסטרי (1772) ועד לפרוץ מלחמת העולם השנייה (1939).

פריטי הביבליוגרפיה והדרכים לאחזר אותם מעניקים לחוקרים, לתלמידים ולציבור הרחב גישה מהירה למאגר ידע ראשון במעלה על היהדות בגליציה ובבוקובינה, שחלק ניכר ממנו לא היה נגיש עד כה דרך המאגרים הקיימים. 

המאגר מתבסס על סוגי החומרים הבאים:

א. 300 כותרים בקירוב של כתבי עת – כוללים סביב 4,000 כרכים. הכותרים שנבחרו מהווים את רוב כתבי העת המרכזיים, המכוננים, בעיקר בעברית, ביידיש ובאנגלית, שבהם חומרים על התפוצות הנדונות בתחומי ההיסטוריה היהודית, לנושאיה, והתרבות היהודית, לענפיה.       

ב. מאות קבצי מאמרים – בהם ספרי יובל לכבוד אישים ואוספי מאמרים של מחברים.

ג. מאות מונוגרפיות מחקריות בשלל נושאים.

ד. ספרי זיכרון לקהילות שנחרבו – מתעדים את תולדותיהן של כ-170 קהילות.

להרחבה על מקורות הביבליוגרפיה – ראו כאן

 

כל פריט מוזן לאתר דרך השדות הבאים:

א-ו. שדות רישום הפריט (לפי שפת הופעתו) – מחברכותר/ כותרת החיבור (ספר/ מאמר), מקור (במת הדפסה, במקרה של מאמר), שם ההוצאהמקום הדפוסשנת ההדפסה; ז. הערות (בעברית ובאנגלית) – מתארות את זיקת הפריט ליהדות גליציה-בוקובינה ותורמות מידע ביבליוגרפי על מהדורות וגרסאות נוספות, על תרגומים ועל מאמרי ביקורת על הפריט;

ח. נושא/ נושאים: כ-30 נושאים ראשיים שלפיהם הפריט סווג, בהם שלל תחומי מחקר ממוקדים

ט. קהילה/ קהילות;

י. אישים

י. שפת הפריט.

 

הביבליוגרפיה הוכנה על ידי ד"ר נתן שיפריס והיא מפעל משותף של עמותת יהדות גליציה ובוקובינה ושל אוניברסיטת חיפה.

מחבר כותרמיין בסדר יורד שנה
פרקי תולדות 2008
פרקים במחשבתו הציבורית של פנחס לבון: במלאת שנתיים למותו 1978
פרידלנדר, יהודה פרקים בסאטירה העברית, כרך א: בשלהי המאה הי"ח בגרמניה 1979
שפיגל, דוד פרקים בתולדות אדמו"רי בית רוז'ין סדר קדשים ויראה עילאה 1989
שפיגל, ישראל פרקים בתולדות אדמור"י בית רוז'ין: אדמו"ר הרה"ק רבי דוב בער מטשורטקוב זצוק"ל – ששים שנה להסתלקותו 1996
זילברשלג, אברהם יעקב פרקים בתולדות אדמור"י בית רוז'ין: האדמו"ר הרה"ק רבי מרדכי פייבוש מהוסיאטין זיע"א ליום ההילולא – כ"ב אייר – ל"ז בעומר 1990
זילברשלג, אברהם יעקב פרקים בתולדות אדמור"י בית רוז'ין: מרן אדמו"ר הרה"ק בעל 'אור ישראל' מסדיגורה זי"ע: תשעים שנה לפטירתו – י"ג תשרי תרס"ז – תשנ"ז 1996
ויינריב, דב פרקים בתולדות ה'אוטואמנסיפציה' (ששים שנה להופעת ה'אוטואמנסיפציה' של י. ל. פינסקר 1943
אקשטיין, שמעון אריה פרקים בתולדות הספר העברי מאת אברהם יערי, הוצ' מוסד הרב קוק, ירושלים תשי"ח, עמ' תקו' (במדור 'בקורת ספרים) 1960
אופנהיימר, אהרן, אוריאל רפפורט ומנחם שטרן (ע') פרקים בתולדות ירושלים בימי בית שני: ספר זיכרון לאברהם שליט 1980