יהדות גליציה ובוקובינה: ביבליוגרפיה מוערת

המפעל הביבליוגרפי של העמותה מאגד את הרישומים של אלפי חיבורים, ספרים, פרקים מספרים, חוברות ומאמרים בכעשר שפות, המתייחסים, במלואם או בחלקם, לתולדותיהן של תפוצות אלה, על חיי החברה, הדת והתרבות שלהן, לקהילותיהן ולאישיהן, ובעיקר מראשית הסיפוח האוסטרי (1772) ועד לפרוץ מלחמת העולם השנייה (1939).

פריטי הביבליוגרפיה והדרכים לאחזר אותם מעניקים לחוקרים, לתלמידים ולציבור הרחב גישה מהירה למאגר ידע ראשון במעלה על היהדות בגליציה ובבוקובינה, שחלק ניכר ממנו לא היה נגיש עד כה דרך המאגרים הקיימים. 

המאגר מתבסס על סוגי החומרים הבאים:

א. 300 כותרים בקירוב של כתבי עת – כוללים סביב 4,000 כרכים. הכותרים שנבחרו מהווים את רוב כתבי העת המרכזיים, המכוננים, בעיקר בעברית, ביידיש ובאנגלית, שבהם חומרים על התפוצות הנדונות בתחומי ההיסטוריה היהודית, לנושאיה, והתרבות היהודית, לענפיה.       

ב. מאות קבצי מאמרים – בהם ספרי יובל לכבוד אישים ואוספי מאמרים של מחברים.

ג. מאות מונוגרפיות מחקריות בשלל נושאים.

ד. ספרי זיכרון לקהילות שנחרבו – מתעדים את תולדותיהן של כ-170 קהילות.

להרחבה על מקורות הביבליוגרפיה – ראו כאן

 

כל פריט מוזן לאתר דרך השדות הבאים:

א-ו. שדות רישום הפריט (לפי שפת הופעתו) – מחברכותר/ כותרת החיבור (ספר/ מאמר), מקור (במת הדפסה, במקרה של מאמר), שם ההוצאהמקום הדפוסשנת ההדפסה; ז. הערות (בעברית ובאנגלית) – מתארות את זיקת הפריט ליהדות גליציה-בוקובינה ותורמות מידע ביבליוגרפי על מהדורות וגרסאות נוספות, על תרגומים ועל מאמרי ביקורת על הפריט;

ח. נושא/ נושאים: כ-30 נושאים ראשיים שלפיהם הפריט סווג, בהם שלל תחומי מחקר ממוקדים

ט. קהילה/ קהילות;

י. אישים

י. שפת הפריט.

 

הביבליוגרפיה הוכנה על ידי ד"ר נתן שיפריס והיא מפעל משותף של עמותת יהדות גליציה ובוקובינה ושל אוניברסיטת חיפה.

מחבר כותר שנהמיין בסדר עולה
שטרן, דוד יאגלניצה (במסגרת 'התחרותנו הספרותית: 'עיר מולדתי ומושבי בעבר ובהווה') 1937
קולר, א. יאסלו (במסגרת 'התחרותנו הספרותית: 'עיר מולדתי ומושבי בעבר ובהווה') 1937
Bałaban, Majer Historia lwowskiej Synagogi Postępowej 1937
לרנר, צבי פילזנא – עיר ממלכתית (במסגרת 'התחרותנו הספרותית: 'עיר מולדתי ומושבי בעבר ובהווה') 1937
בוים, יונה ואחרים (ע') פעלשטין: זאמלבוך צום אנדענק פון די פעלשטינער קדושים 1937
זוננשיין, אפרים האגדות המיוחסות לפנקס מטשורטקוב אודות ר' צבי הלוי איש הורוויץ מטשורטקוב, ויחסו לר' מאיר אנשיל רוטשילד, לר' ישראל בעש"ט וליעקב פרנק 1937
קרייזל, שלומית קוסוב (במסגרת 'התחרותנו הספרותית: 'עיר מולדתי ומושבי בעבר ובהווה') 1937
בלבן, מאיר יידן אין קראקע אין דער צייט פון בארער קאנפעדעראציע 1937
ויינריב, דוב מפנקסי הקהל בקראקא: לתולדות הקהילות וועד ד"א בפולין בתחילת המאה הי"ח 1937
עובדיה, משה ד. עתיקות עיר קראקוב ואגדותיה' (במסגרת 'התחרותנו הספרותית: 'עיר מולדתי ומושבי בעבר ובהווה') 1937