Hatechija association in Bohorodczany: submitting the statute

Document Type: 
Letter
Date: 
May 15, 1920
Archive: 
CAHJP, HM2/8888.15 - ГАИФО, г. Ивано-Франковск, ф. 26сч, оп. 2, д. 44, л. 1
Original text: 

Świetne Starostwo!

Przedkładając Statut Towarzystwa „Hatechija" w Bohorodczanach uprasza się o zatwierdzenie tegoż.

 

Bohorodczany 15 maja 1920

Josef Friedmann

Feiwel Falik

Meier Schwarz

Salomon ?

?

English translation: 

The Great Starosta!

 

While submitting the Statutes of The "Hatechija" Association in Bohorodczany we ask for its confirmation.

                              Bohorodczany, 15 May 1920

Josef  Friedmann

Feiwel Falik   

Meier Schwarz

Salomon ?

???

CAHJP Card: 
Materiały dot. założenia stowarzyszenia Hatechi...