W sprawie powództwa Abrahama Majera (kupiec w K...

CAHJP Code: 
HM3/1112.11
Collection name: 
Sąd powiatowy w Kałuszu
Original name: 

W sprawie powództwa Abrahama Majera (kupiec w Kałuszu) przeciw ks. Antoniego Gojdana o niewypłacenie pieniędzy za prace naprawające

Date of item:

from: 
1910
Size: 
15
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.94, оп.1, д.100