Korespondencja w sprawie przeprowadzenia kontro...

CAHJP Code: 
HM3/1085.01
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie przeprowadzenia kontroli działalnosci Rady Izraelickiej gminy wyznaniowej w Bukaczowcach, względnie wniesionych skarg o nadużycia przełożonego tej gminy Jonasza Byka i rabina Efraima Chamajdesa.

Date of item:

from: 
1909
Size: 
46
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГІАУ, Львів, ф.146, оп.24, д.15370