Statut Gminy izraelickiej wyznaniowej w Naroli,...

CAHJP Code: 
HM3/900.9
Collection name: 
Gmina wyznaniowa izraelicka we Lwowie
Original name: 

Statut Gminy izraelickiej wyznaniowej w Naroli, podpisany przez rabina Szulima Reinmana, mężów zaufania i przełożenymi.

Date of item:

from: 
1897
Size: 
34
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІА, Львів, ф.701, оп.4, д.76