Prośba Stowarzyszenia wzajemnej pomocy rękodzie...

CAHJP Code: 
HM3/896.04
Collection name: 
Komitet Krajowy we Lwowie
Original name: 

Prośba Stowarzyszenia wzajemnej pomocy rękodzielników żydowskich w Jaroslawie "Jad Charyjcym" o udzielenie subwencji na budowę ochronki dla biednej dziatwy rzemeślniczej. Zawiera Statut towarzystwa wzajemnej pomocy rękodzielników żydowskich w Jaroslawie, założonego w 1878 r., i Sprawozdanie o działalności za 1911 r. ze spisem członków.

Date of item:

from: 
1878
Size: 
51
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІА, Львів, ф.165, оп.9, д.67