W sprawie wydania zezwołeń na prowadzenia zgrom...

CAHJP Code: 
HM3/871.33
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny, m. Stanisławów
Original name: 

W sprawie wydania zezwołeń na prowadzenia zgromadzeń, zjazdów i konferencii różnym stowarzyszeniom, pomiędzy nimi i żydowskim na terenie woj. stanisławowskiego: - Ogólno-Żydowska partja pracy w Stryju;- Haszomer-Hacair w Stanisławowie - wycieczka skautów;- Zjednoczony Komitet żydowskich stronnictw politycznych i zrzeszeń gospodarczych w Stryju - zakaz zgromadzenia;- wykaz zgromadzeń publicznych partii żydowskich w Horodence i Obertynie;- "Brith-Trumpeldor" w Stanisławowie - zlot członków miast okolicznych.

Date of item:

from: 
1934
Size: 
122
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.2, оп.1, д.1113