Żabno

שם באנגלית: 
Zhabno
שם בפולנית: 
Żabno
אזור היסטורי-תרבותי: 
Western Galicia
מחוז מנהלי: 
Lesser Poland Voivodeship