Ustrzyki Dolne

שם באנגלית: 
Ustzhyki Dolne
שם באוקראינית: 
Устри́ки-Долі́шні (Ustrýky-Dolíshni)
שם בפולנית: 
Ustrzyki Dolne
שם ביידיש: 
איסטריק (Istrik)
אזור היסטורי-תרבותי: 
Western Galicia
מחוז מנהלי: 
Podkarpackie Voivodeship