Novy Sonch

שם באנגלית: 
Novy Sonch
שם בפולנית: 
Nowy Sącz