Pshemyshl

שם באנגלית: 
Pshemyshl
שם בפולנית: 
Przemyśl