Gorlitse

שם באנגלית: 
Gorlitse
שם בפולנית: 
Gorlice