Lysets

שם באנגלית: 
Lysiec
שם באוקראינית: 
Lysets [Лисець]
שם בפולנית: 
Łysiec
שם בגרמנית: 
Lisica
שם ברוסית: 
Lysets [Лысец]
שם בעברית: 
Lisets [ליסייץ]
שם ביידיש: 
Lisets [ליסייץ]
אזור היסטורי-תרבותי: 
Eastern Galicia
היסטוריה מנהלית: 

 

Years

State

Province

District

Till 1772

Polish-Lithuanian Commonwealth, Kingdom of Poland

Rus Voivodship (Województwo ruskie)

 

Kołomyia powiat

1772-1867

Hapsburg Empire, since 1804, -  Austrian Empire

Kingdom of Galicia and Lodomeria (Königreich Galizien und Lodomerien)

Stanislau Gebiet

1867-1914

Austro-Hungarian Monarchy

Kingdom of Galicia and Lodomeria (Königreich Galizien und Lodomerien)

Bohorodczany powiat (Herbivnyk, 130)

1914-1915

Under Russian military occupation

General-Government Galitsiia

 

1915-1918

Austro-Hungarian Monarchy

Kingdom of Galicia and Lodomeria (Königreich Galizien und Lodomerien)

Bohorodczany powiat

1918 - May 1919

West Ukrainian People's Republic

 

 

May 1919 - Sept. 1939

Republic of Poland

Stanislawów wojewódstwo

Till 1932 Bohorodczany powiat

Since 1932 Stanislawów powiat

Sept. 1939 - June 1941

USSR: Ukrainian Soviet Socialist Republic

Stanislav oblast'

Stanislawów raion

June 1941 - July 1944

Under German occupation: General Government (Das Generalgouvernement für die besetzten polnischen Gebiete

Distrikt Galizien

Stanislau Kreishaupt-mannschaft

1944-91

USSR: Ukrainian Soviet Socialist Republic

Stanislavov (Stanislaviv) oblast'; since 1962 renamed Ivano-Frankovsk (Ivano-Frankivs'k) oblast'

Since 1982: Tysmenytsa raion

Since 1991

Republic of Ukraine

Ivano-Frankivs'k oblast'

Tysmenytsa raion

 

נתוני אוכלוסייה: 

השנה

כלל האוכלוסיה

היהודים

1765

(?)

126

1880

2359

983

1900

2512

1095

1921

1560

275

 

 

ליסייץ היא עיר קטנה השוכנת כ 30 ק"מ מערבית לסטניסלאבוב (איבנו-פרנקיבסק) וכ 25 ק"מ דרומית לקאלוש, על הגדה המערבית של נהר לימניסטסיה (Limnytsya). מעט מאוד ידוע על העיר הקטנה הזו. באמצע המאה ה 15 נבנתה במקום טירה-מבצר, אשר שמשה את האצולה הפולנית ששלטה באזור. בעיר קטנה זו התיישבה גם קהילה ארמנית אשר הקימה בשנות ה 80 של המאה ה 19 מפעל למוצרי חרסינה. בנוסף, התקיימה באזור גם מנסרה לייצור מרצפות מעץ אלון. במהלך הכיבוש הרוסי בשנים 1915-1914 נהרסה העיר כמעט לגמרי, וחלק נכבד מתושביה לא חזר אליה לאחר המלחמה.

היהודים

ככל שידוע לנו לא נאסרה ישיבת יהודים בעיר עד המאה ה 18, ובמפקד שהתבצע בעיר וב 9 כפרים המסונפים אליה, נמצאו 126 יהודים בשנת 1765. קהילה קטנה זו התפתחה לקראת סוף המאה ה 19 עת התפחתה גם התעשייה במקום. יהודים סיפקו שירותים שונים לעובדי המפעל, כמו גם לחקלאים בכפרי הסביבה. אמנם, בתחילת המאה ה 20 החלה הגירה של יהודים לערים הגדולות, ובפרט לסטניסלאבוב.