קונטרס כאיל תערוג: קורות ימי חייו ותהלוכות דרכו בקודש של ... מהר"ר יצחק איזיק מק' סטרעטין ..., תולדות בית אבותיו ...

Author: 
שוורץ, צבי הירש
Publication title: 
קונטרס כאיל תערוג: קורות ימי חייו ותהלוכות דרכו בקודש של ... מהר"ר יצחק איזיק מק' סטרעטין ..., תולדות בית אבותיו ...
Publisher: 
מכון דגל מחנה יהודה
Publishing place: 
ברוקלין ניו יורק
Date: 
2004
Publication Language: