יהודה ליב מיזס (1798—1831)

Author: 
פרידלנדר, יהודה
Title: 
יהודה ליב מיזס (1798—1831)
Published in: 
פרידלנדר, יהודה, במסתרי הסאטירה: פרקים בסאטירה העברית החדשה במאה הי"ט, ג, 144-15
Publisher: 
אוניברסיטת בר אילן
Publishing place: 
רמת גן
Date: 
1994
Publication Language: 
Remarks: 

Review articles:
Mazor Yair,
'במסתרי הסאטירה - פרקים בסאטירה העברית החדשה במאה הי"ט Bemisterei Hassatira (Mysteries of the Satire) (Hebrew). By Yehuda Friedlander. Vol. 3: Hebrew Satire in Europe in the Nineteenth Century. Pp. 234. Ramat-Gan: Bar-Ilan University Press, 1994 […]', Hebrew Studies, 36 (1995), 244-246.
וגם, ש"א, 'יהודה פרידלנדר. במסתרי הסאטירה – פרקים בסאטירה העברית החדשה במאה הי"ט. הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, תשנ"ד', מהות (לוד), טו (1995), 80—82.