הורוביץ, הורוויץ או הורויץ

Publication title: 
הורוביץ, הורוויץ או הורויץ
Source published in: 
האנציקלופדיה העברית, יג, 1960?, 939—951
Publication Language: 
Remarks: 

Including a sub-entry: רובינשטיין אברהם, 'ר' פינחס בן ר' צבי הלוי הו'' (947—948)