Baron, Salo Wittmayer ברון, שלום (סלו ויטמאייר)

Surname: 
Baron
Name: 
Salo Wittmayer
Hebrew Surname: 
ברון
Hebrew Name: 
שלום (סלו ויטמאייר)
Full Name: 
Baron, Salo Wittmayer