עולם הפוך: תפיסת העולם הרדיקלית בהגותו של ר' צבי הירש מזידיטשוב

Author: 
הרן, רעיה
Title: 
עולם הפוך: תפיסת העולם הרדיקלית בהגותו של ר' צבי הירש מזידיטשוב
Published in: 
תרביץ, עא (תשס"ב), 537—564
Date: 
2002
Publication Language: 
Subjects: