ערנפרייז [אהרנפרייז] מרדכי, ד"ר

Author: 
ציטרון, שמואל לייב
Publication title: 
ערנפרייז [אהרנפרייז] מרדכי, ד"ר
Source published in: 
ציטרון, שמואל לייב, לקסיקון ציוני: תולדות אנשי-שם שהצטיינו על שדה הרעיון הציוני, 498.
Publisher: 
ש. שרברק
Publishing place: 
וילנה
Date: 
1924
Publication Language: