קדמוניות מפנקסאות ישנים, לקורות ישראל בפולין בכלל ובקראקא בפרט

Author: 
וטשטיין, פייבל הירש
Publication title: 
קדמוניות מפנקסאות ישנים, לקורות ישראל בפולין בכלל ובקראקא בפרט
Publishing place: 
קרקוב
Date: 
1892
Publication Language: 
Remarks: 

For the additional printing, see the comment in Hebrew.

Community: