ספר ירוסלב: גל-עד לזכר עירנו,Jarosław

Author: 
אלפרוביץ יצחק (ע')
Publication title: 
ספר ירוסלב: גל-עד לזכר עירנו,Jarosław
Publisher: 
ארגון יוצאי ירוסלב בישראל
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1978
Publication Language: 
Remarks: 

Includes a section in English titled: Jaroslav Book: A Memorial to the Jewish Community of
Jaroslav

Community: