חלקה של עיר טרנוב בציונות גליציה

Author: 
פגי, ישעיהו (מלבה"ד)
Publication title: 
חלקה של עיר טרנוב בציונות גליציה
Publishing place: 
חיפה
Date: 
1961
Publication Language: 
Remarks: 

A reprinting of two articles from the book ‘Pirke Galicia’, Tel Aviv 1957: ‘Love of Zion’ by Nathan
Michael Gelber (1-13) and ‘Dr. Wilhelm Berkelhammer’ by David Laser.

Community: