היינה בספרות ההשכלה

Author: 
צוויק, משה י.
Publication title: 
היינה בספרות ההשכלה
Source published in: 
בצרון, שנה טו (תשי"ד), כרך 29, חוברת 1 (תשרי), 51—60.
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1953
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

Includes references to translators Max Letteris (52, 54), Selig Allerhand (54), Fabius Mieses
(54), and Nathan Nata Samuely (59-60).