הגנאולוגיה של גליציה: חקר שורשים עם 'גשר גליציה'

Author: 
וייסברגר' פמלה א.
Publication title: 
הגנאולוגיה של גליציה: חקר שורשים עם 'גשר גליציה'
Source published in: 
שרשרת הדורות, כו, 2 (2012), 15—25.
Publisher: 
העמותה הישראלית לחקר שורשי משפחה
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
2012
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

Appeared also in English:
Weisberger, Pamela A., 'Galician Genealogy: Researching your Roots with Gesher Galicia', Sharsheret Hadorot, 26,2 (2012), 16-27.