החוטאים בכתיבה: על משמעותה התרבותית של הכתיבה בחברה היהודית במזרח-אירופה במחצית השנייה של המאה התשע-עשרה

Author: 
פרוש, איריס
Publication title: 
החוטאים בכתיבה: על משמעותה התרבותית של הכתיבה בחברה היהודית במזרח-אירופה במחצית השנייה של המאה התשע-עשרה
Source published in: 
הנ"ל, חמוטל צמיר וחנה סוקר-שווגר (ע'), "הספרות והחיים": פואטיקה ואידיאולוגיה בספרות העברית החדשה – למנחם ברינקר, ביובלו, 136—181.
Publisher: 
קרן פוזן, כרמל והקשרים – המכון לחקר הספרות והתרבות היהודית והישראלית
Publishing place: 
ישראל
Date: 
2011
Publication Language: 
Remarks: 

Including references to David Isaiah Silberbusch (153), and to Joseph Perl (154-155).