הקולות והמקהלה: שירת נשים ביידיש בין שתי מלחמות העולם

Author: 
נוברשטרן, אברהם
Publication title: 
הקולות והמקהלה: שירת נשים ביידיש בין שתי מלחמות העולם
Source published in: 
בקורת ופרשנות, 40 (2008), 61—145
Publisher: 
אוניברסיטת בר-אילן
Publishing place: 
רמת-גן - ירושלים
Date: 
2008
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

Including references to Yiddish poets of Galicia, among them Fradl Shtok (66—68, 88, 114), Rachel H. Korn (71, 75, 82, 88, 90, 91, 100—101, 104, 115, 145, and chiefly the sub-chapter '2. Rachel H. Korn: the presence and the absence', 118-127), Malka Lee (78-79), and Dvora Fogel (89), and so to Melech Ravitch (86, 91, 96—100, 104, 108), Itzik Manger (82, 95, 145) and to Reuben Iceland (114).