עד שהרחוקים נעשו קרובים": קהילת המשכילים העבריים בראי תרגומיהם בכתב העת 'בכורי העתים', עבודת מוסמך

Author: 
קריסטל-וייסבלאי, אתי
Publication title: 
עד שהרחוקים נעשו קרובים": קהילת המשכילים העבריים בראי תרגומיהם בכתב העת 'בכורי העתים', עבודת מוסמך
Publisher: 
האוניברסיטה העברית בירושלים
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
2007
Publication Language: 
Remarks: 

Including the following segments:
12-30 - "First segment: the Enlightened community of the periodical 'Bikkurei Ha-Ittim''
31-98 - 'Second segment: the translators and their translations' - including the following chapters:
2. 39-47 - 'Max Letteris'
3. 48-55 - 'Solomon Judah Rapoport'
4. 56-65 - 'Jacob Samuel Bick'
5. 66-68 - 'Chaim Ginzburg'