חירות בתוך אמונה: ההטפה ללימוד הנגלה והנסתר בהגות הצדיקים לבית זידיטשוב-קומרנה

Author: 
הרן, רעיה
Publication title: 
חירות בתוך אמונה: ההטפה ללימוד הנגלה והנסתר בהגות הצדיקים לבית זידיטשוב-קומרנה
Source published in: 
דן יוסף (ע'), ספר זיכרון לגרשם שלום במלאת עשרים וחמש שנה לפטירתו (מחקרי ירושלים במחשבת ישראל, כא), 305—352.
Publisher: 
החוג למחשבת ישראל, המכון למדעי היהדות ע"ש מנדל, הפקולטה למדעי הרוח, האוניברסיטה העברית בירושלים
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
2007
Publication Language: 
Remarks: 

Including appendix (349-352): 1. "Books written by Hassidic rabbis to the house of Żidaczów-Komarno"; 2. "Books written by second generation to Hassidic rabbis who sat on the chair of rabbi Zevi Hirsch Eichenstein"