המתחים הבין-לשוניים בכתב-העת המשכילי 'המאסף' וסביביו

Author: 
ורסס, שמואל
Publication title: 
המתחים הבין-לשוניים בכתב-העת המשכילי 'המאסף' וסביביו
Source published in: 
דפים למחקר בספרות, 11 (1998), 29—70.
Publisher: 
אוניברסיטת חיפה
Publishing place: 
חיפה-ירושלים
Date: 
1998
Publication Language: 
Remarks: 

Including a reference to an attempt to reissue the "Ha'Me'asef" by Max Letteris, 1862 (29-30).