חכמי הונגריה והספרות התורנית בה: כולל מבוא גדול ובו תיאור השאלות שהזמן גרמן בספרי השו"ת של חכמי הונגריה והספרות התורנית בהונגריה מ

Author: 
כהן, יצחק יוסף
Publication title: 
חכמי הונגריה והספרות התורנית בה: כולל מבוא גדול ובו תיאור השאלות שהזמן גרמן בספרי השו"ת של חכמי הונגריה והספרות התורנית בהונגריה משנת קפ"א (1421) ועד לשואה תש"ד (1944) (מפעל מורשת יהדות הונגריה)
Publisher: 
מכון ירושלים
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1997
Publication Language: 
Remarks: 

Including many references to the religious connections between the Jews Hungary and Galicia; see index of places, "Galicia", and so numerous of cities, as well as index of rabbis.