אלף מרגליות: ספר עזר לחקר יוחסין: תולדות חייהם ושלשלת יחוסם של יותר מאלף אבות משפחתנו גדולי ישראל גאונים וצדיקים מנהיגים ופרנסים מ

Author: 
וונדר, מאיר
Publication title: 
אלף מרגליות: ספר עזר לחקר יוחסין: תולדות חייהם ושלשלת יחוסם של יותר מאלף אבות משפחתנו גדולי ישראל גאונים וצדיקים מנהיגים ופרנסים משוש דור ודור מימי קדם עד אבינו עטרת ראשנו הרה"צ מוהר"ר ישראל אריה מרגליות זצ"ל האדמו"ר מפרימישלאן בלונדון, א-ב
Publisher: 
המכון להנצחת יהדות גליציה
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1993
Publication Language: 
Remarks: 

Appeared in the years 1993-2009. Including numerous Galician rabinical dynasties.