יהודי בודפשט והגליצאים – פרשה משנת 1904

Author: 
לוונהיים, אביגדור
Publication title: 
יהודי בודפשט והגליצאים – פרשה משנת 1904
Source published in: 
ציון, נג, ג (תשמ"ח), 303—312.
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1988
Publication Language: 
Remarks: 

On the suspicious attitude of the Neolog community in Pest, Hungary, to the Jewish immigrants from Galicia, who were more traditional.