דער פארגעשריטענער אוקראינישער לאגער אויף דער שוועל פון 19—20-סטן י"ה אין באצוג צו דער יידן-פראגע

Author: 
הורן, אלז'בייטה
Publication title: 
דער פארגעשריטענער אוקראינישער לאגער אויף דער שוועל פון 19—20-סטן י"ה אין באצוג צו דער יידן-פראגע
Source published in: 
בלעטער פאר געשיכטע, 26 (1988), 110—131.
Publisher: 
יידישער היסטארישער אינסטיטוט ביים צ"ק פון יידן אין פוילן
Publishing place: 
ורשה
Date: 
1988
Publication Language: 
Remarks: 

The progressive Ukrainian camp in the turn of the 19th and 20th century in relation to the Jewish question.