די אנטשטיינוג און טעריטאריעלע אנטוויקלונג פון די יידישע האנטווערקער-צעכן אין אמאליקן פוילן (1613—1795)

Author: 
הורן, מאוריצי
Publication title: 
די אנטשטיינוג און טעריטאריעלע אנטוויקלונג פון די יידישע האנטווערקער-צעכן אין אמאליקן פוילן (1613—1795)
Source published in: 
בלעטער פאר געשיכטע, 25 (1987), 136—196.
Publisher: 
יידישער היסטארישער אינסטיטוט ביים צ"ק פון יידן אין פוילן
Publishing place: 
ורשה
Date: 
1987
Publication Language: 
Remarks: 

On the coming into being of the artisans unions in the old Poland (1613-1795) and their territorial developement:
Including references to settlements which were in time parts of Galicia, and especially (64) to the very early days of Galicia under the Austrian rule.