The Ukrainian National Movement in Galicia, 1815-1849 (The Canadian library in Ukrainian studies), Edited and with an introduction

Author: 
Kozik, Jan
Publication title: 
The Ukrainian National Movement in Galicia, 1815-1849 (The Canadian library in Ukrainian studies), Edited and with an introduction by Lawrence D. Orton; translated from the Polish by Andrew Gorski and Lawrence D. Orton
Publisher: 
Canadian Institute of Ukrainian Studies, University of Alberta
Publishing place: 
Edmonton
Date: 
1986
Publication Language: 
Remarks: 

An abridged translation from Polish of the author’s two chronologically sequential books:
Ukraiński ruch narodowy w Galicji w latach 1830–1848, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1973 (rozprawa doktorska); Między reakcją a rewolucją. Studia z dziejów ukraińskiego ruchu narodowego w Galicji w latach 1848–1849, Kraków: Uniwersytet Jagielloński – Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1975 (praca habilitacyjna).