אחד-העם, מ. י. ברדיצ'בסקי וחבורת 'צעירים': אגרות ופשרן (1891—1896)

Author: 
אורן, יוסף
Publication title: 
אחד-העם, מ. י. ברדיצ'בסקי וחבורת 'צעירים': אגרות ופשרן (1891—1896)
Publisher: 
יחד
Publishing place: 
ראשון לציון – תל-אביב
Date: 
1985
Publication Language: 
Remarks: 

Including references to 'youngsters' group in Berlin, among its members were Marcus Ehrenpreis, 37—38, 43, 69—70, 86, 87, 88, 90, 112, 117, 120, 123—125, and Osias Thon (38-39), and so references to correspondence and comments to Henry Malter, David Neumark, Simon Bernfeld (77,78,80), Solomon Rubin (77-79), and Fabius Mieses (78-79).