סיפורי-עם מבוריסלאוו: שבעה סיפורי-עם, בעריכת אוטו שניצלר (ארכיון הסיפור העממי בישראל (אסע"י), 19)

Author: 
סידר, פישל
Publication title: 
סיפורי-עם מבוריסלאוו: שבעה סיפורי-עם, בעריכת אוטו שניצלר (ארכיון הסיפור העממי בישראל (אסע"י), 19)
Publisher: 
המוזיאון לאתנולוגיה ולפולקלור, עיריית חיפה
Publishing place: 
חיפה
Date: 
1968
Publication Language: 
Subjects: