יהודי רוסיה ויהודי גליציה במלחמת העולם הראשונה – שיא הסולידאריות היהודית (מזכרונותי)

Author: 
שגיב (גומלסקי), שמואל
Publication title: 
יהודי רוסיה ויהודי גליציה במלחמת העולם הראשונה – שיא הסולידאריות היהודית (מזכרונותי)
Source published in: 
גשר, שנה 10, 4 (41), דצמבר 1964, 89—101.
Date: 
1964
Publication Language: 
Subjects: