שתי תעודות (בעלות ערך קולטור-תולדתי, המוכיחות המאבק ע"א [על אופי] החינוך בקרב חרדי גליציא-בוקבינא)

Author: 
לייטר, משה
Title: 
שתי תעודות (בעלות ערך קולטור-תולדתי, המוכיחות המאבק ע"א [על אופי] החינוך בקרב חרדי גליציא-בוקבינא)
Published in: 
הדרום, ז (אלול תשי"ח), 118—127.
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1958
Publication Language: